Japanese Micro, Small and Medium Enterprises (MSMes) in ASEAN

Sebastian Bobowski

Abstract

The main objective of the paper is to indicate the role of the Japanese MSMEs in ASEAN, major drivers, strategies and destinations of their internationalization through FDI within the region, including home market’s institutional support. The following research methods were used: primary source analysis, descriptive statistical analysis, comparative analysis, and case studies. When studying motives of entry into markets of Southeast Asia, it appears that Japanese businesses are mostly market- and/or efficiency-seeking, appreciating ASEAN for both rising market potential and inexpensive labour forces. As for now, internationalization of the Japanese MSMEs through FDI used to concentrate in five ASEAN member states, namely, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Viet Nam, mostly in automotive and electronics industry, however, further progress of trade liberalization and improvement of intra-regional physical connectivity would benefit other countries and sectors in the future.
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsJapońskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) w ASEAN
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages103-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), internacjonalizacja, Japonia, ASEAN
Keywords in Englishmicro, small and medium enterprises (MSMEs), internationalization, Japan, ASEAN
Abstract in PolishCelem głównym artykułu jest wskazanie na rolę japońskich MMŚP w ASEAN, kluczowe czynniki, strategie i destynacje ich internacjonalizacji poprzez BIZ w obrębie regionu Azji Południowo-Wschodniej, z uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego ze strony rynku macierzystego. W artykule posłużono się metodami analizy źródeł pierwotnych, statystycznej analizy opisowej, analizy porównawczej oraz studium przypadku. Analiza motywów wejścia na rynki Azji Południowo-Wschodniej dowiodła dominacji motywów rynkowych oraz wydajnościowych pośród inwestorów japońskich, doceniających w szczególności rosnący potencjał rynkowy oraz niskie koszty siły roboczej. Internacjonalizacja japońskich MMŚP poprzez BIZ koncentruje się w pięciu krajach członkowskich ASEAN: Indonezji, Malezji, Singapurze, Tajlandii oraz Wietnamie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej i elektronicznej, jednakże dalszy postęp liberalizacji handlu oraz poprawa wewnątrzregionalnej łączności mogą przełożyć się z czasem na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej innych państw oraz branż regionu.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43410
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Japanese_micro_small_and_medium.pdf 673,05 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back