Potrzeba zarządzania energią ludzi w organizacji jako uwarunkowanie wzrostu efektywności

Grażyna Osbert-Pociecha

Abstract

Relatively little interest in the energy of organization issues in a response to the pressure towards increasing efficiency is highly intriguing. It is clear though that all activities of an organization, both those related to the current functioning and to the development are determined by the use of energy. The aim of this paper is to indicate the need for the rational management of organization energy. Theoretical considerations on the nature of energy were supplemented by the results of surveys on understanding and using of energy in the organization
Author Grażyna Osbert-Pociecha (ES / DEaOE)
Grażyna Osbert-Pociecha,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No386
Pages245-260
Keywords in Polishpotencjał organizacji, konceptualizacja energii organizacji, wykorzystywanie energii, marnotrawstwo energii
Keywords in Englishorganization potential, conceptualization of organization energy, energy use, waste of energy
Abstract in PolishWobec upowszechniania się tezy o szczególnej roli energii w otaczającym nas świecie oraz charakterystycznej dla dzisiejszej rzeczywistości presji w kierunku zwiększania efektywności działania, intrygujące wydaje się relatywnie niewielkie zainteresowanie problematyką energii organizacji. Chociaż oczywiste jest, że wszystkie działania organizacji, zarówno te związane z bieżącym funkcjonowaniem, jak i prowadzące do rozwoju, uwarunkowane są odpowiednią dozą energii. Celem opracowania jest wskazanie na potrzebę racjonalnego gospodarowania (zarządzania) energią ludzi w organizacji w warunkach rosnącego tempa zmian, turbulencji otoczenia, hiperkonkurencji itp. Rozważania (o charakterze dedukcyjnym) dotyczące istoty energii i potrzeby zarządzania jej przepływem w organizacji zostały uzupełnione wynikami badań sondażowych dotyczącymi pojmowania i wykorzystania energii organizacji w praktyce.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Osbert_Pociecha_Potrzeba_zarzadzania_energia_ludzi_w.pdf 352,21 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back