Analiza wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich w Polsce

Katarzyna Tracz-Krupa

Abstract

The subject of this article is the main instrument of the European Communities social policy − European Social Fund (ESF) and the main purpose is to determine the importance of ESF projects in the fields of human resource development in Poland. In Poland the document that included the entire intervention is Human Capital Operational Programme (HCOP) financed from the European Social Fund (ESF). A starting point is the expenditure evolution of the European Social Fund in Poland. In the following part of the article an analysis of progress is made in the implementation of the strategic objectives of the Human Capital Operational Program (HCOP), which embraces all ESF interventions. The final section presents future research directions of human resource development in Poland within the European Social Fund. The paper uses the economic background and reviews the official documents produced by the European Union to try to define the extent of the European Social Fund implementation in Poland.
Author Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages245-255
Keywords in PolishEuropejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, rozwój zasobów ludzkich
Keywords in EnglishEuropean Social Fund, Human Capital Operational Program, human resource development
Abstract in PolishGłównym przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest podstawowy instrument polityki społecznej Wspólnot Europejskich – Europejski Fundusz Społeczny, a zasadniczym celem artykułu jest ukazanie znaczenia projektów i środków EFS na rozwój zasobów ludzkich w naszym kraju. Na początku przedstawiono istotę i cele Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. W dalszej części wyjaśniono pojęcie i zakres przedmiotowy rozwoju zasobów ludzkich, a następnie dokonano analizy postępu w zakresie realizacji celów strategicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013, który objął całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. W końcowej części wskazano na ograniczenia dotychczasowych badań oraz przedstawiono możliwe kierunki dalszych eksploracji.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.22
Languagepl polski
File
Tracz_Krupa_Analiza_wplywu_europejskiego_funduszu_spolecznego.pdf 2,05 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back