Kierunki oraz narzędzia automatyzacji aplikacji internetowych

Iwona Chomiak-Orsa , Paweł Siewiera

Abstract

Nowadays Internet applications are the most useful methods for client communications. There are only few users that are aware of the level of automation of Internet apps Analyzing the problem from the point of view of the application developers, the degree of automation is very different. The purpose of this article is to identify the most commonly used automation tools that are used in the creation of web applications. The article also contains a presentation of the directions of automation of web applications. The article is of an illustrative nature indicating examples of possible solutions to be implemented in selected business processes implemented by Internet applications. The article has been enriched with a model of automation procedure that can be implemented in a selected web application for its partial or complete automation.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Paweł Siewiera (WUE)
Paweł Siewiera,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDirections and tools for automation of Internet applications
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2017
No4 (46)
Pages42-54
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishaplikacja internetowa, automatyzacja, narzędzia automatyzacji
Keywords in EnglishInternet applications, automation, tools form automation
Abstract in PolishAplikacje internetowe stanowią aktualnie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod komunikacji z klientami. Niewielu jednak użytkowników aplikacji ma świadomość stopnia zautomatyzowania procesów biznesowych obsługiwanych przez te aplikacje. Analizując problem od strony twórców aplikacji, należy stwierdzić, że stopień automatyzacji jest bardzo różny. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na najczęściej stosowane narzędzia automatyzacji, które są wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Zawiera on również sugestie kierunków automatyzacji aplikacji internetowych. Opracowanie ma charakter poglądowy wskazujący na przykładowe rozwiązania możliwe do zaimplementowania w wybranych procesach biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Artykuł został wzbogacony o model procedury automatyzacji, która może być zrealizowana w wybranej aplikacji internetowej dla jej częściowej bądź całkowitej automatyzacji.
DOIDOI:10.15611/ie.2017.4.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Siewiera_Kierunki_oraz_narzedzia_automatyzacji_aplikacji_internetowych.pdf 430,67 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back