Uelastycznianie czasu pracy a gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa

Anna Cierniak-Emerych , Agata Pietroń-Pyszczek

Abstract

The changes regarding flexible organisation of working time introduced to the Polish law (August 2013) have become the grounds for addressing these issues in the present paper. Its main focus is the presentation of theoretical and legal aspects of employing flexible forms of working time organisation in the Polish reality. Reference is also made to the issue of the so-called extension of the working time settlement period. Invoking, among others, the results of empirical research, this has become the basis for drawing attention to consequences of flexibilisation of working time considered from the angle of implementing the human resource management process. In light of the obtained results of the research, it is concluded, among others, that it is desirable to continue the research and, at the same time, to conduct in-depth research within the discussed scope.
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / KPiSP)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
, Agata Pietroń-Pyszczek (EaE / IES / KPiSP)
Agata Pietroń-Pyszczek,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No39
Pages39-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuelastycznianie czasu pracy, gospodarowanie potencjałem pracy, zzl
Keywords in Englishflexible organisation of working time, human potential management, HRM
Abstract in PolishPrzyczynkiem do podjęcia niniejszej problematyki stały się wprowadzone w sierpniu 2013 r. w polskich przepisach prawa zmiany dotyczące uelastyczniania organizacji czasu pracy. W artykule skoncentrowano się głównie na prezentacji aspektów teoretycznych oraz prawnych stosowania w polskich realiach gospodarowania elastycznych form organizacji czasu pracy. Odniesiono się przy tym także do zagadnienia tzw. wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nawiązanie do wyników badań empirycznych stało się z kolei podstawą do zwrócenia uwagi na konsekwencje uelastyczniania czasu pracy rozpatrywane przez pryzmat realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkim. W świetle uzyskanych wyników badań stwierdzono m.in., że pożądane jest kontynuowanie, a zarazem przeprowadzenie pogłębionych badań w omawianym zakresie.
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip39-2015/SiP-39-t3-39.pdf
Languagepl polski
File
Cierniak_Emerych_Pietron_Pyszczek_Uelastycznianie_czasu_pracy.pdf 235,36 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie. Tom 4
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back