Możliwości wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach przy wykorzystaniu karty podatkowej

Arkadiusz Żabiński

Abstract

The article deals with the problem of active support for the development of the sector of micro enterprises as far as the problem of constructing taxes is concerned. Local government units, including municipalities, should have the broadest possible opportunities to conduct an independent fiscal policy. One of the tools of this policy, in which municipalities have been equipped, is a tax card, as a simplified form of paying income tax on natural persons. One of the most effective tools of support for micro enterprises is the simplified tax system. The lump-sum-based forms of taxation by means of income tax, which – in their construction – take into account the specific nature of micro enterprises to the greatest extent, have been losing popularity year after year. It was proved in the simulation carried out (on the basis of data obtained from the Chief Central Statistical Office) that the height of the tax rates is to be blamed for this situation. The tool that ought to stimulate the growth of micro enterprises has turned out to be too costly in application and forces the subjects to accept the system of far more time – and effort – consuming general principles.
Author Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsPossibilities to support micro enterprise in communities when using a tax card
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages277-285
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka fiskalna, system podatkowy, podatek dochodowy
Keywords in Englishfiscal politics, tax system, income tax
Abstract in PolishJednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, powinny mieć szerokie możliwości prowadzenia samodzielnej polityki fiskalnej. Jednym z narzędzi tej polityki, w które gminy zostały wyposażone, jest karta podatkowa jako uproszczona forma opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w mikroskali. Specyfika mikroprzedsiębiorstw wskazuje, że powinny być one objęte rozwiązaniami szczególnymi w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej. Takie szczególne rozwiązania powinny polegać m.in. na maksymalnym uproszczeniu obowiązków podatkowych związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatków Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego wpływy z tytułu karty podatkowej do budżetów gmin są coraz niższe, oraz co można zrobić, aby ten trend odwrócić? W opracowaniu przedstawiono analizę opłacalności wykorzystania karty podatkowej jako uproszczonej formy podatku dochodowego w konkurencji do zasad ogólnych tego podatku
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zabinski_A_Mozliwosci_Wspierania_Mikroprzedsiebiorczosci_w_Gminach_Przy_Wykorzystaniu_2018.pdf 737 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back