Wady i zalety różnych źródeł pozyskiwania krótkoterminowego kapitału

Karolina Ilnicka

Abstract

Running a business undoubtely relates to money spent on daily basis. Insufficient amount to cover ongoing expenses leads to the necessity of finding additional cash. The article describes chosen forms of short-term funfing and also points out disadvantages and positive aspects of using them. Bearing this all in mind, the aim of this study is to assess available sources of funding and present the most beneficial one for the company. The realization of an objective mentioned above is based on literature studies, regulations and rules in national law, analysis of statistical data and reports.
Author Karolina Ilnicka (WUE)
Karolina Ilnicka,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDownsides and benefits of using different sources for short-term funding
Pages31-37
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishkrótkoterminowy kapitał, kredyt handlowy, faktoring, kredyt obrotowy, cash pooling
Keywords in Englishshort-term funding, trade credit, factoring, working capital credit, cash pooling
Abstract in PolishProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem określonych wydatków. Niedostateczna ilość środków pieniężnych na pokrycie bieżących potrzeb powoduje konieczność znalezienia dodatkowych źródeł gotówki. W artykule opisano istotę wybranych form pozyskiwania krótkoterminowego kapitału, a także wskazano pozytywne i negatywne strony korzystania z każdego z nich. Mając to na uwadze, sformułowano cel niniejszego opracowania, którym jest ocena zaprezentowanych źródeł oraz propozycja optymalnego rozwiązania dla przedsiębiorstwa. Wykonanie tego zadania będzie się opierać na studiach literatury tematu, aktów prawnych, analizie danych statystycznych i raportów.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back