Wiktymizacja klientów bankowych w Polsce - przyczyny i wybrane sposoby ograniczania

Małgorzata Solarz

Abstract

The following research hypothesis was put forward in the article: victimisation is a common phenomenon on the Polish market of banking services and financial education constitutes one of the important factors for its reduction. The hypothesis’ verification was possible as a consequence of realisation of the following goals: 1) diagnosing what percentage of Poles was/felt victimised in contacts with banks and for what reasons; 2) presenting financial education as one of the tools for risk reduction of the actual occurrence and scale of misselling that leads tovictimisation of bank clients. The data needed for conducting analyses originate from surveys carried out in Poland in 2017. The collected results allowed for positive verification of the research hypothesis. Approximately 39% of the respondents declared that they felt disadvantaged in their relations with a bank. Among the reasons underlying the sense of injustice was an inadequate, in terms of their needs, offer perceived through the prism of pricing, product, sales and marketing policies used by banks. Economic education plays an important role in fighting misselling . It should be implemented in a comprehensive manner using a variety of methods appropriate for different social groups.
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsVictimisation of bank clients in Poland - reasons and selected reduction methods
Journal seriesRozprawy Ubezpieczeniowe, ISSN 1896-3641, (B 7 pkt)
Issue year2018
No1 (27)
Pages31-47
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmisselling, wiktymizacja, bank, kompetencje finansowe, edukacja finansowa
Keywords in Englishmisselling, victimization, bank, financial literacy, financial education
Abstract in PolishHipoteza badawcza sformułowana w artykule brzmi: wiktymizacja jest po- wszechnym zjawiskiem na polskim rynku usług bankowych, a edukacja finansowa stanowi jedno z istotnych narzędzi jej ograniczania. Weryfikacja hipotezy okazała się możliwa dzięki realizacji dwóch celów: (1) zdiagnozowania, jaki odsetek Polaków był/czuł się pokrzywdzo- ny w kontaktach z bankiem i z jakiego powodu; (2) przedstawienia edukacji finansowej jako jednego z narzędzi ograniczania ryzyka realnego występowania i skali missellingu, a tym samym – wiktymizacji klientów bankowych. Niezbędne do dokonania analiz dane pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2017 r. Uzyskane wyniki pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą. Około 39% ankietowanych zadeklarowało, że doznało krzywdy w relacjach z bankiem. Wśród powodów poczucia niesprawiedliwości znalazła się oferta nieadekwatna do potrzeb klientów, postrzegana przez pryzmat prowadzo- nej przez banki polityki cenowej, produktowej, sprzedażowej i marketingowej. Ważną rolę w walce z missellingiem odgrywa edukacja ekonomiczna, która powinna być realizowana w kompleksowy sposób z wykorzystaniem metod adekwatnych do potrzeb różnych grup społecznych.
URL http://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2018/04/JoIN27_03.pdf
Languagepl polski
File
Solarz_Wiktymizacja_klientow_bankowych_w_Polsce.pdf 605,92 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back