Dimensions and stages of the CSR maturity

Ewa Głuszek

Abstract

Maturity models can be treated as a guide for managers, translating knowledge into concrete actions to change and improve the organization. Their primary role is first of all to enable the diagnosis of the current state and to indicate the direction of activities allowing to eliminate all missing skills in a specific field. Maturity models related to corporate social responsibility management generally contain similar components (dimensions) and propose five to seven stages of maturity. However, since their publication, new concepts have emerged, deepening understanding and organizing the very complex domain of CSR. The aim of the article is to consider the possibility of including in the CSR maturity model two dimensions derived from newer concepts of corporate social responsibility: the type of CSR and spheres of influence. These dimensions meet the condition of disconnection and gradability, and complement the earlier models.
Author Ewa Głuszek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Ewa Głuszek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsWymiary i stopnie modeli dojrzałości CSR
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages64-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel dojrzałości, społeczna odpowiedzialność biznesu, typ CSR, sfera wpływu
Keywords in Englishmaturity model, corporate social responsibility, type of CSR, sphere of influence
Abstract in PolishModele dojrzałości można traktować jako przewodnik dla menedżerów, przekładając wiedzę na konkretne działania mające na celu zmianę i ulepszenie organizacji. Ich podstawową rolą jest przede wszystkim umożliwienie diagnozy obecnego stanu i wskazanie kierunku działań pozwalających wyeliminować wszystkie brakujące umiejętności w określonej dziedzinie. Modele dojrzałości związane z zarządzaniem odpowiedzialnością społeczną na ogół zawierają podobne elementy (wymiary) i proponują pięć do siedmiu etapów dojrzałości. Jednak od czasu ich publikacji pojawiły się nowe koncepcje, pogłębiające zrozumienie i organizowanie bardzo złożonej domeny CSR. Celem artykułu jest rozważenie możliwości uwzględnienia w modelu dojrzałości CSR dwóch wymiarów wywodzących się z nowszych koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu: rodzaju CSR i sfer wpływów. Wymiary te spełniają warunek rozłączności i stopniowalności oraz uzupełniają wcześniejsze modele.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszek_E_Dimensions_And_Stages_Of_The_CSR_Maturity_2018.pdf 799,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back