Partycypacja pracownicza z perspektywy ewolucji koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi

Anna Cierniak-Emerych

Abstract

In search of circumstances promoting enterprises development and competitiveness, there is a great need of constituting determined employees’ participation. The evolution of HR management concept seems to be one of the most significant grounds on which the participation should be elaborated. This paper aims to demonstrate the employees’ participation which is characteristic for the changes present in the concept of HR management. Simultaneously, the empirical part of the paper aims to present employees’ and managers’ interests in the application of participation and the identification of its realization in the organization. Great attention is paid to the relations between participation regard and preferred approach to human and their work connected to the concept of HR management.
Author Anna Cierniak-Emerych (EaE / IES / DLaC)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor and Capital
Other language title versionsEmployees’ participation from the perspective of evolution of HR management concept
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages49-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpartycypacja pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi, koncepcje zarządzania
Keywords in Englishemployees’ participation, human resources management, concepts of management
Abstract in PolishPoszukując okoliczności sprzyjających rozwojowi i konkurencyjności przedsiębiorstw, coraz częściej akcentuje się potrzebę nadawania określonego znaczenia zagadnieniu w partycypacji pracowniczej. Jedną z ważniejszych – jak się wydaje – płaszczyzn rozpatrywania partycypacji stanowi ewolucja w obrębie koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem opracowania stało się ukazanie ujęcia partycypacji pracowniczej charakterystycznego dla zmian zachodzących w obrębie koncepcji zarządzania ludźmi. Jednocześnie celami części empirycznej są prezentacja zainteresowania pracowników i kierownictwa przedsiębiorstw stosowaniem partycypacji, a także identyfikacja przejawów jej funkcjonowania w przedsiębiorstwach. W sposób szczególny zwrócono uwagę na relacje pomiędzy postrzeganiem partycypacji a preferowanym podejściem do człowieka i jego pracy, związanym z przyjętą koncepcją zarządzania ludźmi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cierniak-Emerych_Partycypacja_pracownicza_z_perspektywy_ewolucji_koncepcji.pdf 795,02 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back