Risk capital’s attitude to financing innovation

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Abstract

In hereby article the author discusses the problem of financing innovation, especially the disruptive (or breakthrough) innovation. High uncertainty, capital intensity, but also high profit perspective make investing in innovations potentially attractive. There is a common perception that venture capital has become an intermediary in financial markets, providing capital to firms that might otherwise have difficulty attracting financing. As these firms are thought to be small, young and innovative, plagued by the “liability of newness”, venture capital is expected to fulfill an important role in the economy ‒ it is meant to be a tool of financing to novel and risky ventures and, hence, it is a drive of the technological and economic progress. The goal of the article is an attempt to answer the question if the venture capital is a risk loving or risk averse capital. Methods used are: critical analysis of literature and data analysis.
Author Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DEaEP)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsKapitał ryzyka w finansowaniu innowacji
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages237-247
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, ryzyko, niepewność, kapitał venture
Keywords in Englishinnovation, risk, uncertainty, venture capital
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor mierzy się z problemem finansowania innowacji, w szczególności innowacji przełomowych. Wysoki poziom niepewności, kapitałochłonność lecz również i perspektywa wysokich zysków sprawiają, że inwestowanie w działalność innowacyjną jest potencjalnie interesująca dla inwestorów. Uważa się, że kapitał venture stał się instytucją pośredniczącą na rynku kapitału, zapewniającą dopływ funduszy do ryzykownych, innowacyjnych przedsięwzięć, które bez kapitału ryzyka nie będą miały szansy na wejście na rynek. Firmy te – małe, młode, innowacyjne, w swoisty sposób „skażone” odium nowości i niepewności, potrzebują kapitału, którego źródłem miały stać się fundusze venture. Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie – czy kapitał ryzyka (VC) jest faktycznie kapitałem inwestowanym w ryzykowne, innowacyjne przedsięwzięcia
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.21
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pohulak-Zoledowska_E_Risk_Capitals_Attitude_To_Financing_Innovation_2018.pdf 955,21 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back