Charakterystyka konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających poprzez chińską platformę Aliexpress na rynku europejskim

Klaudia Reikowska

Abstract

The sale of goods carried out by the Internet as part of the operation of various types of auction platforms and services is becoming more and more common. The European market is in this aspect an excellent place for transactions in the perspective of a potential entrepreneur seeking a market. One of the great examples presenting the attractiveness of this type of services is the Chinese AliExpress sales platform, which in Europe is gaining a huge audience. Chinese enterprises, which are the base of bidders functioning on this portal, have to face many challenges in the aspect of quality guarantee, delivery method and time and are challenged to build their competitiveness in terms of increasing innovation, brand building and trust as well as focusing their activities on implementation and absorbing new technologies. The purpose of the article is to characterize the competitiveness of Chinese enterprises operating on the European market through the Chinese AliExpress sales platform. Thanks to the analysis of various aspects of competitiveness and the way these entities operate, conclusions will be drawn verifying the hypothesis assuming that Chinese enterprises operating on the European market through the AliExpress sales platform raise their competitiveness and change the stereotypical thinking about Chinese products and goods identified with low quality and price.
Author Klaudia Reikowska (ES / DIER)
Klaudia Reikowska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsCharacteristic competitiveness of Chinese companies operating through Chinese Aliexpress platform on the European market
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages87-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo chińskie, platforma sprzedażowa, konkurencja, jakość, cena
Keywords in EnglishChinese company, sales platform, competition, quality, price
Abstract in PolishSprzedaż dóbr prowadzona za pośrednictwem Internetu w ramach działania różnego rodzaju platform i serwisów aukcyjnych jest coraz bardziej powszechna. Rynek europejski jest w tym aspekcie znakomitym miejscem dokonywania transakcji w perspektywie potencjalnego przedsiębiorcy poszukującego rynku zbytu. Jednym z doskonałych przykładów prezentujących atrakcyjność tego rodzaju serwisów jest chińska platforma sprzedażowa AliExpress, która w Europie zyskuje ogromną grupę odbiorców. Przedsiębiorstwa chińskie, stanowiące bazę oferentów funkcjonujących na tym portalu, muszą sprostać wielu wyzwaniom w aspekcie gwarancji jakości, sposobu i czasu dostawy, ale także stoją przez wyzwaniem budowania swej konkurencyjności w zakresie podnoszenia innowacyjności, budowania marki i zaufania oraz ukierunkowania swej działalności na wdrażania i absorbowanie nowych technologii. Celem artykułu jest scharakteryzowanie konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw działających na rynku europejskim poprzez chińską platformę sprzedażową AliExpress. Dzięki analizie różnego rodzaju aspektów konkurencyjności oraz sposobu działania tych podmiotów zostaną wyciągnięte wnioski weryfikujące hipotezę zakładającą, iż przedsiębiorstwa chińskie działające na rynku europejskim poprzez platformę sprzedażową AliExpress podnoszą swą konkurencyjność i zmieniają stereotypowe myślenie o produktach i towarach chińskich utożsamianych z niską jakością i ceną.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Reikowska_Charakterystyka_konkurencyjnosci_chinskich_przedsiebiorstw.pdf 1,43 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back