Czynniki sprzyjające stosowaniu rachunku kosztów docelowych w świetle doświadczeń międzynarodowych

Bartłomiej Nita

Abstract

Purpose – the purpose of the paper is to recognize factors triggering the use and implementation of target costing in Japan and other selected countries. Design/Methodology/Approach – the methodology adopted includes a review of research conducted by many authors in different countries and a critical synthesis of the achieved results. Findings – based on the conducted research, it was found that the scope of target costing in the world is diverse and maturity of this costing approach varies between countries, and is determined by different contingent factors specific to the environment in which the target costing was implemented. Originality/Value – the value of the article is the attempt to specify the factors triggering implementation and facilitating the use of target costing practice in selected countries
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / KTRiAF)
Bartłomiej Nita,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No77
Pages341-348
Keywords in Polishrachunek kosztów docelowych, wdrażanie, czynniki sukcesu
Keywords in Englishtarget costing, implementation, success factors
Abstract in PolishCel – celem opracowania jest rozpoznanie czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu rachunku kosztów docelowych w Japonii i wybranych krajach, które mają doświadczenia w implementacji target costing. Metodologia badania – przyjęta metodyka obejmuje przede wszystkim przegląd badań prowadzonych przez wielu Autorów w różnych krajach oraz krytyczną syntezę uzyskanych wyników. Wynik – na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zakres stosowania rachunku kosztów docelowych na świecie jest zróżnicowany a dojrzałość tej metody różni się między krajami i jest determinowana wieloma czynnikami sytuacyjnymi charakterystycznymi dla otoczenia, w którym wdrażano target costing. Oryginalność/Wartość – wartość artykułu wynika z wyspecyfikowania czynników wyzwalających wdrażanie i sprzyjających stosowaniu w praktyce rachunku kosztów docelowych w wybranych krajach
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.77-35
Languagepl polski
File
B.Nita_Czynniki.pdf 228,79 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back