Wybrane problemy szacunku wskaźników pojemności demograficznej w przekroju gmin

Beata Bal-Domańska

Abstract

The aim of the article is to present the most important results of research conducted in the area of estimation of demographic capacity indicators at municipalities level in the period 2012-2014. The planning documents of municipalities in scope of spatial planning were the basis for estimating values of indicators
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE / ZEAR)
Beata Bal-Domańska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Other language title versionsSelected problems of demographic capacity indicators estimation in gminas
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No465
Pages21-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwskaźniki pojemności demograficznej, gmina
Keywords in Englishindicators of demographic capacity, municipalities
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja najważniejszych założeń i wyników badań prowadzonych w zakresie szacunku wskaźników pojemności demograficznej w przekroju gmin Polski w latach 2012-2014. Podstawą oszacowania wartości wskaźników pojemności demograficznej są dane pozyskane z dokumentów planistycznych gmin z zakresu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bal_Domanska_Wybrane_problemy_szacunku_wskaznikow_pojemnosci.pdf 791,47 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back