Wybrane problemy szacunku wskaźników pojemności demograficznej w przekroju gmin

Beata Bal-Domańska

Abstract

The aim of the article is to present the most important results of research conducted in the area of estimation of demographic capacity indicators at municipalities level in the period 2012-2014. The planning documents of municipalities in scope of spatial planning were the basis for estimating values of indicators
Autor Beata Bal-Domańska (EZiT / KGR / ZEAR)
Beata Bal-Domańska
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Inne wersje tytułuSelected problems of demographic capacity indicators estimation in gminas
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr465
Paginacja21-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwskaźniki pojemności demograficznej, gmina
Słowa kluczowe w języku angielskimindicators of demographic capacity, municipalities
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest prezentacja najważniejszych założeń i wyników badań prowadzonych w zakresie szacunku wskaźników pojemności demograficznej w przekroju gmin Polski w latach 2012-2014. Podstawą oszacowania wartości wskaźników pojemności demograficznej są dane pozyskane z dokumentów planistycznych gmin z zakresu zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.02
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bal_Domanska_Wybrane_problemy_szacunku_wskaznikow_pojemnosci.pdf 791,47 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót