Analiza stanu obecnego i kierunki rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Małgorzata Gajewska

Abstract

The article presents the idea and and the profile of agricultural productive cooperatives with regard to the object of their activity, their numbers and their spatial distribution in Poland. The article mentions also the organizational models of cooperativism in some EU countries and shows the possibility of their adaptation into Polish conditions. Besides, the article describes chances of agricultural productive cooperatives’ development, which are the result of the membership in an agricultural producer groups.
Author Małgorzata Gajewska (EaE / IES / ZP)
Małgorzata Gajewska,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, [Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture], ISSN 2081-6960, e-ISSN 2544-0659, (B 7 pkt)
Issue year2010
Vol10
No1
Pages59-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnicze spółdzielnie produkcyjne, grupy producentów rolnych, spółdzielczość rolnicza
Keywords in Englishagricultural productive cooperatives, agricultural producer groups, agricultural cooperativism
Abstract in PolishW artykule przedstawiono ideĊ i istotĊ rolniczych spóádzielni produkcyjnych (RSP) oraz dokonano charakterystyki tych podmiotów ze wzglĊdu na przedmiot dziaáalnoĞci, stan iloĞciowy i przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Dokonano równieĪ przeglądu modeli spóádzielczoĞci rolniczej w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazano moĪliwoĞci ich adaptacji do polskich warunków. W opracowaniu opisano równieĪ szanse rozwoju dziaáalnoĞci rolniczych spóádzielni produkcyjnych wynikające z przynaleĪnoĞci do grup producentów rolnych.
Languagepl polski
File
Gajewska_Analiza_stanu_obecnego_i_kierunkow_rozwoju_rolniczych.pdf 355,69 KB
Score (nominal)7
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back