Gmina miejska Piechowice w oczach mieszkańców – raport z badań

Andrzej Raszkowski

Abstract

The presented study was prepared based on survey studies ordered by the Municipal Office in Piechowice in the period September-November 2015. The aforementioned research process was one of the stages in developing the new Development Strategy of Piechowice Municipality for the years 2015–2026. The purpose of the study is to present and evaluate the selected functional spheres of Piechowice Municipality (geographic environment, economy, technical infrastructure, social infrastructure, city management) in the opinion of residents. The analyses and conclusions presented in the article confirm the relatively favourable perception of the municipality by the selected members of the local community. They also constitute the starting points for local authorities and other local environments to plan projects eliminating the perceived weaknesses.
Author Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE)
Andrzej Raszkowski,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsPiechowice Municipality in the Eyes of Residents – Research Report
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages103-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój lokalny, Piechowice, społeczność lokalna, raport badawczy, strategia rozwoju gminy
Keywords in Englishlocal development, Piechowice, local community, research report, development strategy of the municipality
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie powstało w oparciu o badania ankietowe, które przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Miasta w Piechowicach w okresie wrzesień-listopad 2015 r. Wspomniany proces badawczy był jednym z etapów tworzenia nowej Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015–2026. Celem opracowania jest przedstawienie oraz ocena wybranych sfer funkcjonalnych Gminy Miejskiej Piechowice (środowisko geograficzne, gospodarka, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, zarządzanie miastem) w opinii mieszkańców. Przedstawione w artykule analizy oraz wnioski potwierdzają stosunkowo korzystne postrzeganie gminy przez wybranych członków społeczności lokalnej. Jednocześnie stanowią punkty wyjścia dla władz samorządowych oraz innych lokalnych środowisk do planowania projektów niwelujących dostrzeżone słabości.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43945
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Raszkowski_Gmina_miejska_piechowice_w_oczach.pdf 596,57 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back