Operation assessment of Polish property funds terminated within set deadlines

Artur Trzebiński

Abstract

Aim: The paper seeks to assess the managers’ efficiency with respect to the property fund management and profitability of funds. Design / Research methods: The study employs the elements of financial analysis and case studies. Conclusions / findings: The findings show low profitability of the property funds under study (only one fund brought profit to in vestors while the other five brought losses), low efficiency of their managers, with the funds’ operations being high cost-intensive. The study reveals that the investment strategies and business models applied are little effective and therefore require changes and the application of other solutions. Originality / value of the article: The study is concerned with the property funds which were terminated or whose termination started at the date set by their managers, which allows the managers’ efficiency to be assessed at each stage of the fund’s lifetime. The study follows up and builds on the author’s previous research. To the author’s knowledge, there have so far been no similar studie
Author Artur Trzebiński (MISaF / IZF / KB)
Artur Trzebiński,,
- Katedra Bankowości
Journal seriesThe Central European Review of Economics and Management, [Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu: 2001-2015 ], ISSN 2543-9472, e-ISSN 2544-0365, [1643-7772, 2392-1153], (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol1
No3
Pages67-83
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishfundusze nieruchomości, dochodowość funduszy nieruchomości, sprawność zarządzania funduszami inwestycyjnymi, analiza finansowa
Keywords in Englishproperty funds, profitability of property funds, investm ent fund management efficiency, financial analysis
Abstract in PolishCel: Celem artykułu jest ocena sprawności zarządzania funduszami nieruchomości przez zarządzających i dochodowość funduszy. Metodyka badań: W badaniu wykorzystano elementy analizy finansowej i studia wybranych przypadków. Wnioski: Rezultaty badania wskazują na niską dochodowość badanych funduszy nieruchomości(tylko 1 fundusz przyniósł inwestorom zysk, natomiast pozostałe 5 stratę) oraz niską sprawność zarządzających i wysoką kosztochłonność prowadzonej działalności przez fundusze nieruchomości. Przeprowadzone badania wskazują na niską skuteczność stosowanych strategii inwestycyjnych i modeli biznesowych, które wymagają zmian i zastosowania innych rozwiązań. Wartość artykułu: Badaniem objęto fundusze nieruchomości, które zostały zlikwidowane lub likwidację rozpoczęto w przyjętym przez zarządzających terminie, co pozwala na ocenę sprawności zarządzających na każdym etapie życia funduszy. Badania stanowią kontynuację wcześniejszych badań autora. Według wiedzy autora nie opublikowano do tej pory zbliżonych badań
URL http://www.cerem-review.eu/vol-1-no-3-september-2017/
Languageen angielski
File
Trzebinski_Operation_ assessment_ of_Polish_ property2017.pdf 620,68 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back