Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w aspekcie wytwarzania żywności w regionie Dolnego Śląska

Izabela Kwil

Abstract

wpływających na rozwój przedsiębiorstw produkujących żywność lokalną pochodzenia roślinnego na obszarze Dolnego Śląska. W celu określenia czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości lokalnej wykorzystano studia literaturowe. W opracowaniu posłużono się również wywiadem bezpośrednim z trzema przedsiębiorcami z Dolnego Śląska (Winnica de Sas w Dolinie Baryczy, Winnice Wzgórz Trzebnickich oraz Gospodarstwo Sadownicze Rogalewicz w Malczowie) w celu zebrania informacji na temat pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na rozwój ich przedsiębiorstwa i samej przedsiębiorczości. Założono również, że barierami rozwoju przedsiębiorczości lokalnej są czynniki polityczno-ustrojowe oraz, że czynniki techniczne będą pozytywnie stymulować rozwój przedsiębiorczości. W przeprowadzonej analizie wykazano, że na stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości mają wpływ czynniki techniczne (tworzenie nowych technologii wytwarzania, wytwarzanie produktów o najwyższej jakości i prozdrowotnym charakterze). Natomiast największymi barierami są bariery prawne (skomplikowane przepisy prawne w kontekście produkcji i handlu żywnością). Dodatkowo wyeksponowano takie bariery jak czynniki: geograficzne (słabe skomunikowanie miejsca produkcji z dużymi miastami) oraz kadrowe (brak wykwalifikowanych pracowników). Zamieszczone w pracy wyniki badań mają wyłącznie charakter poglądowy, ponieważ opisują niewielką grupę przedsiębiorców. Przeprowadzenie takich badań na większej liczbie podmiotów gospodarczych może być korzystnie przyczynić się do określenia sytuacji przedsiębiorstw lokalnych na tle całego kraju.
Author Izabela Kwil (EaE / IES / DLaC)
Izabela Kwil,,
- Department of Labor and Capital
Pages161-175
Publication size in sheets0.7
Book Makowiec Marek, Mikuła Bogusz, Pietruszka-Ortyl Anna (eds.): Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy – teoria i praktyka, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 9788394663384, 235 p.
Makowiec_Mikula_Pietruszka_Ortyl_Wybrane_Problemy_Zarzadzania_W_Gospodarce_Opartej.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, przedsiębiorczość lokalna, produkcja żywności, Dolny Śląsk
Languagepl polski
File
Kwil_Rozwoj_Lokalnej_Przedsiebiorczosci_W_Aspekcie_Wytwarzania.pdf 182,76 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back