Elementy procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych

Andrzej Raszkowski

Abstract

Non-Governmental Organizations (NGOs) represent an important link in the process of local development. They influence local community activation and constitute the natural tool of endogenous developmental projects implementation. Development strategies of these organizations function as a signpost indicating the most important tasks to be carried out in the years to come. The purpose of this study is to determine and characterize the stages, elements of Non Governmental Organizations’ development strategies creation with particular emphasis on SWOT analysis and the key strategic goals based on the example of selected organizations from Dzierżoniów and Złotoryja districts. The analysis of 10 NGOs was prepared based on the consultancy process conducted in the period 2012-2014. In this process the following research methods were applied: subject literature query and undisguised observation. Strategic workshops and study visits (in the seats of particular NGOs) were taken under consideration. Moreover, the study also presents the list of thematic blocks carried out for NGOs.
Author Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE / ZGL)
Andrzej Raszkowski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsElements of non-governmental organisations' development strategy creation process
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No3(24)
Pages123-136
Keywords in Polishorganizacje pozarządowe, społeczność lokalna, strategia rozwoju organizacji, rozwój lokalny, doradztwo strategiczne
Keywords in EnglishNon-Governmental Organizations, local community, organization development strategy, local development, strategic consultancy
Abstract in PolishOrganizacje pozarządowe (NGOs − Non-Governmental Organisations) są ważnym ogniwem w procesie rozwoju lokalnego. Mają wpływ na aktywizowanie społeczności lokalnej; stanowią naturalne narzędzie realizacji endogenicznych projektów rozwojowych. Strategie rozwoju tych organizacji wskazują najważniejsze zadania do realizacji w kolejnych latach. Celem opracowania jest określenie i charakterystyka elementów, etapów procesu tworzenia strategii rozwoju organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy SWOT oraz kluczowych celów strategicznych, na przykładzie wybranych organizacji powiatów dzierżoniowskiego i złotoryjskiego. Analiza dziesięciu organizacji pozarządowych powstała na podstawie procesu doradczego przeprowadzonego w latach 2012-2014. Wykorzystanymi metodami badawczymi były kwerenda literatury oraz obserwacja jawna. Ponadto pod uwagę wzięto warsztaty strategiczne i wizyty studyjne (w siedzibach poszczególnych organizacji pozarządowych). W opracowaniu odniesiono się również do listy bloków tematycznych zrealizowanych na rzecz NGO.
DOIDOI:10.15611/noz.2015.3.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Raszkowski_Elementy_procesu_tworzenia_strategii_rozwoju.pdf 276,9 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back