Pojęcie elastyczności i jego paradygmatyczna recepcja (rozważania epistemologiczno-eksploracyjne)

Zbigniew Antczak

Abstract

The results in the paper come from the autor’s scientific research. After the systematization of epistemology surroundings the epistemology author diagnoses the semantic range of flexibility. Then he identifies the process of paradigm’s reception of flexibility and summarizes the consideration.
Author Zbigniew Antczak (MISaF / IOaM / KZK)
Zbigniew Antczak,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No248
Pages15-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelastyczność, paradygmat, epistemologia, recepcja
Keywords in Englishflexibility, paradigm, epistemology, reception
Abstract in PolishAutor, po systematyzacji otoczenia epistemologii, zdiagnozował zakresy znaczeniowe pojęcia elastyczności, a następnie zidentyfikował proces paradygmatycznej recepcji tego terminu i dokonał jakościowego podsumowania rozważań.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*2 (2016-08-11)
Additional fields
Tyt_nrSukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back