Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych

Przemysław Wołczek

Abstract

In the strategic management literature much attention is paid to the the essence and importance of both good strategy formulation and proper strategy implementation. However, business practice shows that on the one hand companies possess highly developed skills in the area of formulating strategies, but on the other it is amazing that their competence in the area of the effective implementation of strategies is unexpectedly low. Therefore, many authors try to find a solution to the riddle why companies are ineffective in the process of strategy implementation. They identify various factors that influence the effectiveness of the strategy implementation process. Often among them there are mentioned such as: poorly developed leadership skills among managers, an improper allocation of decision-making powers, improper communication about strategy, lack of ability to manage change or lack of adequate incentives associated with the implemented strategy. One may wonder whether the companies that achieve market success also have to deal with the above-mentioned problems. This paper, based on the results of research conducted as a part of the project The implementation of the strategy in the organization - model, determinants and implications 2, presents five key problems, with which the companies that achieve market success had to deal with in the process of strategy implementation. It turns out that in this type of companies, two situations cause most often and at the same time the largest problems in the process of strategy implementation. These are: changes in the environment and the lack of adequate financial resources.
Autor Przemysław Wołczek (NE / KZS)
Przemysław Wołczek
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr366
Paginacja593-604
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimstrategia, wdrażanie strategii, problemy wdrożeniowe
Słowa kluczowe w języku angielskimstrategy, strategy implementation, implementation problems
Streszczenie w języku polskimW literaturze dotyczącej zarządzania strategicznego podkreśla się istotę i wagę zarówno dobrego opracowania, jak i właściwego wdrożenia strategii. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że o ile firmy posiadają dość wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu tworzenia strategii, o tyle jednocześnie charakteryzuje je zaskakująco niski poziom umiejętności z zakresu ich skutecznego wdrażania. Niniejszy artykuł, bazując na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wdrażanie strategii organizacji – model, uwarunkowania i implikacje”1, przedstawia pięć kluczowych problemów, z jakimi miały do czynienia w procesie wdrażania strategii firmy, które można uznać za skuteczne w realizacji opracowanych koncepcji rozwojowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.366.56
Językpl polski
Plik
Wolczek_Piec_kluczowych_problemow_wdrazania_strategii.pdf 341,37 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*1 (2020-08-08)
Pola dodatkowe
Tyt_nrZarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót