Metodologiczne podstawy formułowania problemu badawczego w naukach o zarządzaniu

Stanisław Nowosielski

Abstract

Firstly, the article shows a review of present methodological insufficiencies connected with a formulation of the research problem as the basic, initial period of every research process. Secondly, in graphic and descriptive form, it describes significant elements of research process, connected directly and indirectly with the research problem. The article tries to indicate generally obligatory rules and ways of a correct formulation of the research problem. In this way it reminds about a still compulsory methodological order obeying of which guarantees a high quality level of scientific research.
Author Stanisław Nowosielski (ES / KZPG)
Stanisław Nowosielski,,
- Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
Journal seriesZeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374, (0 pkt)
Issue year2012
No238
Pages67-81
Keywords in PolishProces badawczy, Metodologia badań, Teoria organizacji i zarządzania, Teoria ekonomii
Keywords in EnglishResearch process, Research methodology, Economic theory
Abstract in PolishW artykule dokonano najpierw przeglądu obecnych niedostatków metodologicznych, związanych z formułowaniem problemu badawczego, jako podstawowego i początkowego etapu każdego procesu badawczego. Następnie przedstawiono, w formie graficznej i opisowej, istotne elementy procesu badawczego związane bezpośrednio i pośrednio z problemem badawczym. Starano się przy tym wskazać na ogólnie obowiązujące zasady i sposoby prawidłowego formułowania problemu badawczego. W ten sposób przypomniano o stale obowiązującym porządku metodologicznym, którego przestrzeganie daje gwarancje wysokiego poziomu jakości badań naukowych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back