Handel we współczesnej gospodarce Polski – zmiany w strukturze zatrudnienia

Grażyna Węgrzyn , Katarzyna Pieczarka

Abstract

This paper presents the results of a study aimed at identifying changes in the structure of trade. The survey covers the period 2010‒2015. Two methods of analysis have been used: statistical and comparative. The results show that the percentage of trade employees in the analysed period increased by 4.6% and that small-sized enterprises remain the main employer in the Polish trade. Trade is still a branch of the economy with a high feminisation rate and its structure mainly consists of the employees with secondary and higher education. In the course of structural changes in trade, an increase in the employment of employees with specialised knowledge was observed, which can be attributed to the changes in the business environment marked by the implementation of modern technologies and information and communication technologies
Author Grażyna Węgrzyn (EMaT / DEaEP)
Grażyna Węgrzyn,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Katarzyna Pieczarka (EMaT)
Katarzyna Pieczarka,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsTrade in the modern economy of Poland – changes in the employment structure
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages381-392
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishhandel, handel detaliczny, handel hurtowy, struktura zatrudnienia
Keywords in Englishtrade, retail, wholesale, employment structure
Abstract in PolishCelem pracy było zidentyfikowanie zmian w strukturze zatrudnienia w handlu w Polsce. Okres poddany badaniu stanowiły lata 2010-2015. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę statystyczną i porównawczą. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że odsetek pracowników handlu w analizowanym okresie wzrósł o 4,6%, a małe przedsiębiorstwa handlowe są głównym pracodawcą w handlu w Polsce. Dane dowodzą, że handel jest wciąż działem gospodarki o wysokim wskaźniku feminizacji, a jego strukturę tworzą współcześnie przede wszystkim pracownicy o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym. W toku przemian strukturalnych w handlu zaobserwowano wzrost zatrudnienia pracowników legitymujących się wiedzą specjalistyczną – na co wpływ mogły mieć zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw związane z implementacją nowoczesnych technologii i technik informacyjno-komunikacyjnych
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.33
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wegrzyn_G_Pieczarka_K_Handel_we_Wspolczesnej_Gospodarce_Polski_Zmiany_2018.pdf 1,17 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back