Sprawozdawczość wewnętrzna jako instrument kontroli zarządczej w sektorze publicznym

Bartłomiej Nita

Abstract

Purpose – the purpose of the paper is to present a model approach to shaping the structure of the internal reporting system in supporting the management control of public sector entities. Design/methodology/approach – the methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the design of management reporting system. The findings of other researchers as well as the Author’s own conclusions were elaborated. Findings – the results include the description of the structure of the management reporting system with regard to three components: the flow of information, the scope of reporting and organization of internal reporting. Originality/value – the originality of the article is supported by the conclusions that due to the fact that the internal reporting system should be adapted to needs of managers and employees, it is difficult to discuss universal patterns of management reporting, but one may consider while contingency factors of management reporting system design in practice
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / KTRiAF)
Bartłomiej Nita,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No76/2
Pages209-218
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawozdawczość wewnętrzna, kontrola zarządcza, sektor publiczny
Keywords in Englishinternal reporting, management control, public sector
Abstract in PolishCel – przedstawienie modelowego podejścia do kształtowania struktury systemu sprawozdawczości wewnętrznej we wspomaganiu kontroli zarządczej jednostki sektora publicznego. Metodologia badania – metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie projektowania systemu sprawozdawczości na użytek kontroli zarządczej. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów. Wynik – ukazano strukturę systemu sprawozdawczości zarządczej z uwzględnieniem trzech elementów: obiegu informacji, zakresu raportowania i organizacji sprawozdawczości. Oryginalność/wartość – ze względu na to, iż system sprawozdawczości wewnętrznej powinien być dostosowany do potrzeb osób zarządzających i pracowników, trudno mówić o uniwersalnych wzorcach sprawozdawczości zarządczej, można natomiast ustalić zasady projektowania tego typu raportowania
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.76/2-17
Languagepl polski
File
Nita_sprawozdawczosc_wewnetrzna_jako_instrument_kontroli.pdf 430,28 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEfekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back