Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju agroturystyki

Piotr Zawadzki

Abstract

The objective of the hereby paper is to discuss the main socio-economic determinants of rural tourism development. The introduction presents the problems of agrotourism as well as legal and financial issues related to its functioning. Next the Author focused of the role of agrotourism in rural development, with particular emphasis on its functions. The Author also discusses the main factors facilitating the promotion of rural tourism development in Poland. The final part presents the main development factors influencing agrotourism in Jelenia Góra district.
Author Piotr Zawadzki (EMaT / DMaTM)
Piotr Zawadzki,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesGospodarka i Finanse, ISSN 2084-7904, (B 4 pkt)
Issue year2017
No8
Pages131-141
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój wsi, agroturystyka, uwarunkowania rozwoju
Keywords in Englishrural development, agrotourism, development determinants
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie głównych determinant społeczno-ekonomicznych rozwoju agroturystyki. Na wst ę pie artykułu zaprezentowano problematyk ę agroturystyki oraz zagadnie ń prawno-finansowych zwi ą zanych z jej funkcjonowaniem. W dalszej cz ęś ci autor przedstawił rol ę agroturystyki w rozwoju wsi, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem pełnionych przez ni ą funkcji. Autor zaprezentował równie ż główne czynniki sprzyjaj ą ce rozwojowi agroturystyki w Polsce. Ko ń cowej cz ęś ci zaprezentowano główne czynniki i bariery rozwoju agroturystyki w powiecie jeleniogórskim.
URL http://stsw.edu.pl/2018doc/zeszyt8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back