Oddziaływanie polityki spójności na rozwój turystyki na obszarach górskich na przykładzie powiatu wałbrzyskiego

Natalia Konopińska

Abstract

The aim of the article is to show the role of EU cohesion policy in financing projects contributing to the development of tourism in mountain areas on the example of the Wałbrzych county. The development of tourism in lagging mountain areas is of particular interest to cohesion policy due to the tourism’s ability to create new jobs in the services sector. The desk research method of analysis based on secondary data was used. Due to the availability and completeness of data, the research period covers the years 2007-2013. Studies conducted in this article show that the impact of EU cohesion policy on increasing the tourist attractiveness of the Wałbrzych county was not only restricted to the development of accommodation and catering, transport accessibility, tourism infrastructure and protection of environment, but had also influence on a significant growth in the tourists number.
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsThe impact of EU cohesion policy on the development of tourism in mountain areas on the example of the Wałbrzych county
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No536
Pages94-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary górskie, polityka spójności UE, turystyka
Keywords in Englishmountain areas, EU cohesion policy, tourism
Abstract in PolishCelem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności UE w finansowaniu projektów sprzyjających rozwojowi turystyki na obszarach górskich na przykładzie powiatu wałbrzyskiego. Rozwój turystyki na zapóźnionych obszarach górskich stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony polityki spójności ze względu na zdolność turystyki do tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług. Artykuł został oparty na analizie desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych. Ze względu na dostępność i kompletność danych okres badawczy obejmuje lata 2007-2013. Badania wykazały, że skutkiem oddziaływania polityki spójności UE na zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu wałbrzyskiego był nie tylko rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, ułatwienie dostępności komunikacyjnej, rozbudowa infrastruktury turystycznej oraz działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, lecz także znaczący wzrost liczby turystów.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.536.08
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konopinska_Oddzialywanie_polityki_spojnosci_na_rozwoj_turystyki.pdf 1,53 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back