Stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości w Rosji

Joanna Koczar

Abstract

Purpose – The article aims to answer the question about the place of basic accounting principles in the accounting system in Russia after its political system transformation. Design/methodology/approach – Analysis of the literature on the subject and legal acts, deduction. Findings – The article presents the basic accounting principles and analyses their presence in the contemporary accounting system in Russia. Originality/value – The demonstration of the presence of basic accounting principles in the Russian accounting law currently in force and the presentation of their earlier occurrence in the theory and practice of Russian accounting.
Author Joanna Koczar (MISaF / IR / KTRiAF)
Joanna Koczar,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages119-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnadrzędne zasady rachunkowości, rosyjskie prawo bilansowe, system rachunkowości
Keywords in Englishbasic accounting principles, Russian accounting law, accounting system
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o treść nadrzędnych zasad rachunkowości w systemie rachunkowości w Rosji po przemianach ustrojowych. Metodologia – Analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, dedukcja. Oryginalność/wartość – Wykazanie obecności nadrzędnych zasad rachunkowości w obowiązującym obecnie rosyjskim prawie bilansowym oraz przedstawienie ich wcześniejszej obecności w teorii i praktyce rosyjskiej rachunkowości. Wynik – W artykule wskazano nadrzędne zasady rachunkowości oraz dokonano analizy ich stosowania we współczesnym systemie rachunkowości w Rosji
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-11
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/
Languagepl polski
File
Koczar_Stosowanie_ nadrzędnych_ zasad2017.pdf 325,67 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back