Od łańcuchów do RFID

Kinga Żmigrodzka

Abstract

The aim of the article is presenting a book’s thief (one of the biggest problem in library) and the methods of preservation in the historical perspective. There have been highlighted the two opposite way: access to the collection and its preservation. The author put the emphasis on the adoption of Radio Frequency Identification by libraries. RFID enabled open access to most of the collection and ensured its security. Moreover significantly improve efficiency through rapid inventory, self-checkout and security system
Autor Kinga Żmigrodzka (BG)
Kinga Żmigrodzka
- Biblioteka Główna
Paginacja171-182
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Wrocławska Maria, Jerzyk-Wojtecka Justyna (red.): Stare i nowe w bibliotece, współpraca czy konkurencja : konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 9788375254136, 321 s.
Słowa kluczowe w języku polskimkradzież w bibliotece, ochrona zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, RFID, wolny dostęp do zbiorów
URL http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=1883&from=pubstats
Językpl polski
Plik
Zmigrodzka_Od_Lancuchow_Do_RFID.pdf 136,39 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót