Wpływ niefinansowych zasobów systemu ochrony zdrowia na stan zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce

Paulina Ucieklak-Jeż , Agnieszka Bem

Abstract

The aim of this research is to analyse the relationships betwe en the volume and distribution of non-financial resources of the health care system (medical staff, infrastructure, diagnostic equipment)and the population’s state of health of women and men in Poland, at the age of 45 and 60, measured with the life expectancy indicator. Research methods include the Least Squares (LS) method and the weighted LS, completed by selected measures of the model fitting: Akaike’s Information Criterion, Hannan-Quinn’s Criterion,Schwarz-Bayes’ Criterion.Test results show the existence of statistically significant relationship between selected non-financial health resources and population’s state of health. It has been also proved, that, from the point of view of population state of health, primary health care resources and access to advanced diagnostics are the most important.A similar role plays by the number of hospital beds and operating rooms.The differences between the sexes and analysed age groups have not been clearly confirmed.In this research a cross-sectional data, by the provinces, for the years 2009 and 2013, have been employed. The data have been obtained from the Centre of Health Information Systems
Author Paulina Ucieklak-Jeż - Jan Dlugosz University in Czestochowa (UJD)
Paulina Ucieklak-Jeż,,
-
, Agnieszka Bem (MISaF / IZF / KFP)
Agnieszka Bem,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
Journal seriesPrace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias, ISSN 2300-2999, (B 8 pkt)
Issue year2015
No9
Pages157-171
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishsystem ochrony zdrowia, zasoby niefinansowe, stan zdrowia
Keywords in Englishhealth care system, non - financial resources, population’s state of health
Abstract in PolishCelem badania jest analiz a związków pomiędzy wielkością i rozmieszczeniem niefina nsowych zasobów ochrony zdrowia (kadra medyczna, infrastruktura, sprzęt diagnostyczny) a stanem zdrowia populacji kobiet i mężczyzn w Polsce, mierzonym wskaźnikiem dalszego oczekiwanego trwania życia w wieku 45 i 60 lat. Metody badawcze obejmują MNK oraz ważoną MNK, uzupełnione o wybrane mierniki dopasowania modelu – kryterium informacyjne Akaike Information, kryterium Hannana-Quinna, kryterium Schwarza-Bayesa.Wyniki badań wskazują na występowanie istotnego statystycznie związku pomiędzy wybranymi niefinansowymi zasobami ochrony zdrowia. Wykazano, że z punktu widzenia stanu zdrowia populacji najważniejsze znaczenie mają zasoby podstawowej opieki zdrowotnej oraz dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Podobną rolę odgrywa liczba łóżek szpitalnych i sal operacyjnych. Nie potwierdzono jednoznacznie różnic pomiędzy płciami i badanymi grupami wiekowymi. W badaniu wykorzystano dane przekrojowe w układzie wojewódzkim za lata 2009 i 2013, pochodzące z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
DOIDOI:10.16926/pto.2015.09.13
URL http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_9.pdf
Languagepl polski
File
Ucieklak-Jez_Bem_Wpływ_ niefinansowych_ zasobów 2015.pdf 339,9 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back