Istotność i konfiguracja wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych

Marzena Stor

Abstract

The main goal of the paper is to identify those subfunctions of HRM and their configurations which are weighted the highest with regard to the selected fields of performance results achieved by the Polish companies engaged in foreign direct investment. The research sample was composed of 200 purposively selected organizations. Both descriptive and correlational statistics were used to analyze collected research data. The verification of the research hypotheses led to the general conclusion that particular subfunctions of HRM can determine the selected fields of company’s performance results in various ways. They may have both positive and negative influence, and furthermore, a significant role in the evaluation of their weights can be played by the configuration in which they appear and its heterogenic impact on additively evaluated company’s performance results
Author Marzena Stor (MISaF / IOaM / DoHRM)
Marzena Stor,,
- Department of Human Resources Management
Other language title versionsThe significance and configuration of selected HRM subfunction from the perspective of the performance results gained by the Polish companies operating on international markets
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/2
Pages153-171
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkonfiguracja ZZL, istotność subfunkcji, wyniki przedsiębiorstw, polskie przedsiębiorstwa międzynarodowe
Keywords in EnglishHRM configuration, significance of subfunctions, company performance results, Polish international companies
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest identyfikacja tych subfunkcji ZZL oraz ich konfiguracji, którym przypisuje się największą wagę ze względu na wyniki osiągane w wybranych obszarach działalności przez polskie przedsiębiorstwa dokonujące bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Próbę badawczą stanowiło 200 celowo dobranych organizacji. W analizie zgromadzonych danych empirycznych posłużono się statystyką opisową i korelacyjną. Weryfikacja hipotez badawczych umożliwiła sformułowanie ogólnego wniosku, że poszczególne subfunkcje ZZL mogą w różnoraki sposób determinować wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo w wybranych obszarach jego działalności. Mogą mieć one wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny, a ponadto istotną rolę w ocenie ich znaczenia może odgrywać konfiguracja, w jakiej występują, i jej heterogeniczny wpływ na kumulatywnie ewaluowane wyniki przedsiębiorstwa
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Stor_Istotność_ i_ konfiguracja_ wybranych_ subfunkcji2018.pdf 413,26 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back