Rozwiązania ICT wspomagające zbiórkę odpadów komunalnych

Paweł Hanczar , Dagmara Pisiewicz

Abstract

The aim of the paper is to present the benefits of the application of ICT solution in the collection of municipal waste. In the first part of paper the current responsibilities of municipalities in waste management are presented. Then the main ways of waste collection system design are discussed. Based on our empirical studies we identified the solution of currently functioning municipal was collection system and their disadvantages. In the last part of paper the description of “kiedywywoz.pl” project is briefly given. The presented research are the first step of works whose primary purpose is to improve the efficiency of the systems municipal waste collection organized by the municipalities located on Polish territory
Author Paweł Hanczar (MISaF / IZM / DoL)
Paweł Hanczar,,
- Department of Logistics
, Dagmara Pisiewicz (MISaF / IZM / KL)
Dagmara Pisiewicz,,
- Katedra Logistyki
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No249
Pages204-216
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodpady komunalne, selektywna zbiórka odpadów
Keywords in Englishmunicipal waste, waste collection, mobile technology
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja korzyści wynikających z wdrożonego rozwiązania technologii mobilnej mającej na celu wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów na terenach gmin. Przedstawiono aktualne obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami skategoryzowane w ramach realizowanych funkcji wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaprezentowano rozwiązania w zakresie organizacji zbiórki odpadów, edukacji społeczeństwa, przekazywania informacji i realizacji działań kontrolnych. Zidentyfikowane zostały mankamenty funkcjonujących obecnie systemów zbiórki odpadów komunalnych i na ich podstawie wskazano proponowane rozwiązanie występujących problemów przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Artykuł jest elementem prac, których podstawowym celem jest poprawa efektywności funkcjonowania systemów zbiórki odpadów komunalnych organizowanych przez gminy znajdujące się na terenie Polski
URL http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2015/2015/se-24915.html
Languagepl polski
File
Hanczar_Pisiewicz_Rozwiązania_ICT_wspomagające2015.pdf 745,2 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back