Dried vegetables snacks - review of the process technologies and consumption preferences among students

Arkadiusz Piwowar , Mirosława Teleszko , Magdalena Rychlik

Abstract

Vegetables are a basic element of each diet and their relatively low consumption in Poland is a stimulus to look for new attractive forms of the products. This paper presents an outline of production technologies of dried vegetable snacks and results of a questionnaire on vegetable consumption and social acceptance of new products in the area as described in this paper. The new processing technologies of vegetable snacks are based on a drying method that generates products attractive in terms of physical and chemical properties. A questionnaire survey shows that interest among respondents to buy snacks made of root vegetables is highest with respect to carrot-based products. The respondents highly assessed visual properties of the new product, primarily the colour and shape
Author Arkadiusz Piwowar (EaE / IES / DMaFE)
Arkadiusz Piwowar,,
- Department of Management and Food Economy
, Mirosława Teleszko (EaE / IChaFT / DAOFT)
Mirosława Teleszko,,
- Department of Animal Origin Food Technology
, Magdalena Rychlik (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Magdalena Rychlik,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
No1 (43)
Pages191-199
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwarzywa, przekąski, spożycie, preferencje
Keywords in Englishvegetables, snacks, consumptions, preferences
Abstract in PolishWarzywa to podstawowy element diety, a ich relatywnie niskie spożycie w Polsce skłania do poszukiwania nowych, atrakcyjnych form produktów. W niniejszej pracy przedstawiono zarys technologii produkcji suszonych przekąsek z warzyw oraz wyniki badań ankietowych dotyczących spożycia warzyw i akceptacji społecznej dla nowych produktów w zakresie przedmiotowym opisywanym w niniejszej pracy. Nowe technologie produkcji tzw. snacków warzywnych, oparte na metodzie suszenia, pozwalają uzyskać atrakcyjne pod względem właściwości fizyko-chemicznych produkty. Z przeprowadzonych metodą ankietową badań wynika, że skłonność respondentów do zakupu przekąsek z warzyw korzeniowych była największa w przypadku produktów marchwiowych. Respondenci wysoko ocenili walory wizualne nowego produktu, w tym głównie barwę i kształt
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00177
URL http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00177
Languageen angielski
File
Piwowar_Teleszko_Rychlik_Dried_vegetables_snacks2017.pdf 515,29 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back