Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim

Daria Jaremen , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The establishment of internet platforms functioning as intermediaries in C2C (customer-to-customer) trade exchange represents a new phenomenon on the tourism market. The purpose of the article is to present the complex assessment of Airbnb competitiveness on the hospitality market sector. The study poses the question whether Airbnb offer can be competitive for the largest global hotel chains. The basic method used in the process of investing the answer was the analysis of secondary sources’ content, including: scientific articles, reports issued by research agencies and the data provided by Airbnb. The competitiveness assessment was carried out based on the identification of competitiveness potential, competitiveness advantage and the position held on the analysed market based on the comparative analysis performed in time and in relation to competitors. As a result of the conducted research it should be concluded that in the initial phase of its functioning the platform was not competitive against the offer presented by hotels and was just complementary to it. Currently, however, Airbnb brand is perceived as the real threat holding high competitive position
Author Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsAirbnb competitiveness on the hospitality market sector
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages286-296
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność, Airbnb, rynek hotelarski
Keywords in Englishcompetitiveness, Airbnb, hospitality market sector
Abstract in PolishNowym zjawiskiem na rynku turystycznym jest powstanie internetowych platform pośredniczących w wymianie handlowej typu C2C (customer-to-customer). Celem artykułu jest kompleksowa ocena konkurencyjności Airbnb na rynku usług hotelarskich. W opracowaniu postawiono pytanie, czy oferta Airbnb może stanowić konkurencję dla największych marek hotelowych świata? Podstawową metodą zastosowaną w procesie poszukiwanie odpowiedzi była analiza treści źródeł wtórnych, w tym artykułów naukowych, raportów agencji badawczych oraz danych Airbnb. Ocenę konkurencyjności przeprowadzono na podstawie identyfikacji potencjału konkurencyjności, przewagi konkurencyjnej i pozycji na rozpatrywanym rynku, w wyniku zastosowania analizy porównawczej w czasie i w stosunku do konkurentów. W następstwie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w początkowym okresie działalności platforma nie stanowiła konkurencji dla oferty hoteli, lecz ją uzupełniała. Obecnie natomiast - zajmując wysoką pozycję konkurencyjną - marka Airbnb jest postrzegana jako realne zagrożenie
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41576
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jaremen_Nawrocka_konkurencyjnosc_airbnb_na_rynku_hotelarskim.pdf 410,67 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back