Income and Expenditure Inequalities among Households in Poland

Katarzyna Ostasiewicz

Abstract

Stratification and its inverse concept, overlapping, are strictly connected with inequality, playing an essential role in one kind of decomposition of the Gini index. Properties of overlapping indexes are investigated in this paper. Decomposition of inequalities in Poland (of incomes, expenditures, and their difference), which includes the overlapping-due term, is performed and analysed.
Author Katarzyna Ostasiewicz (MISaF / IZM / DoS)
Katarzyna Ostasiewicz,,
- Department of Statistics
Journal seriesArgumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168X, (B 13 pkt)
Issue year2018
No19
Pages35-63
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishstratyfikacja, przekrywanie, współczynnik Giniego, dekompozycja, nierówności międzygrupowe
Keywords in Englishstratification, overlapping, Gini, decomposition, between-group inequality
Abstract in PolishStratyfikacja oraz pojęcie do niej odwrotne, przekrywanie, są ściśle powiązane z miarami nierówności i odgrywają kluczową rolę w jednym ze sposobów dekompozycji współczynnika Giniego. W niniejszej pracy badane są własności współczynników przekrywania. Analizowana jest dekompozycja nierówności w Polsce (przychodów, rozchodów oraz różnic pomiędzy przychodami i rozchodami gospodarstw domowych), w której pojawia się człon zależny od przekrywania się rozkładów dla poszczególnych grup.
DOIDOI:10.15678/AOC.2018.1903
URL https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1595/1276
Languageen angielski
File
Ostasiewicz_Income_and_Expenditure_Inequalities_among.pdf 952,09 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back