Income and Expenditure Inequalities among Households in Poland

Katarzyna Ostasiewicz

Abstract

Stratification and its inverse concept, overlapping, are strictly connected with inequality, playing an essential role in one kind of decomposition of the Gini index. Properties of overlapping indexes are investigated in this paper. Decomposition of inequalities in Poland (of incomes, expenditures, and their difference), which includes the overlapping-due term, is performed and analysed.
Autor Katarzyna Ostasiewicz (ZIF / IZM / KS)
Katarzyna Ostasiewicz
- Katedra Statystyki
Tytuł czasopisma/seriiArgumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168X, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Nr19
Paginacja35-63
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.4
Słowa kluczowe w języku polskimstratyfikacja, przekrywanie, współczynnik Giniego, dekompozycja, nierówności międzygrupowe
Słowa kluczowe w języku angielskimstratification, overlapping, Gini, decomposition, between-group inequality
Streszczenie w języku polskimStratyfikacja oraz pojęcie do niej odwrotne, przekrywanie, są ściśle powiązane z miarami nierówności i odgrywają kluczową rolę w jednym ze sposobów dekompozycji współczynnika Giniego. W niniejszej pracy badane są własności współczynników przekrywania. Analizowana jest dekompozycja nierówności w Polsce (przychodów, rozchodów oraz różnic pomiędzy przychodami i rozchodami gospodarstw domowych), w której pojawia się człon zależny od przekrywania się rozkładów dla poszczególnych grup.
DOIDOI:10.15678/AOC.2018.1903
URL https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1595/1276
Języken angielski
Plik
Ostasiewicz_Income_and_Expenditure_Inequalities_among.pdf 952,09 KB
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót