Analiza sektorowych uwarunkowań pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw - empiryczna weryfikacja modelu LKL

Karolina Daszyńska-Żygadło , Jakub Marszałek

Abstract

Debt capacity issues are discussed in this paper, especially the determinants of using debt financing resulting from sector classification are analyzed. On the bases of up to date literature review it can be stated that there are many factors influencing debt capacity. Sector classification is one of the main, analyzed determinants. The purpose of the article is to analyze sector determinants in debt financing. The research was conducted on the representative trial of non-financial companies from 13 sectors from Great Britain in 2006-2010. The results of maximum debt capacity calculations on the basis of LKL model were compared with basic debt and debt servicing ratios.
Author Karolina Daszyńska-Żygadło (MISaF / IZF / KFPiM)
Karolina Daszyńska-Żygadło,,
- Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych
, Jakub Marszałek
Jakub Marszałek,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No261
Pages49-62
Keywords in PolishZadłużenie, Struktura kapitału, Rentowność, Analiza sektorowa
Keywords in EnglishIndebtedness, Capital structure, Profitability, Sectorial analysis
Abstract in PolishArtykuł omawia tematykę związaną z pojemnością zadłużeniową, a w szczególności analizuje sektorowe uwarunkowania tendencji w zadłużaniu się przedsiębiorstw. Uwzględniając przegląd dotychczasowych badań, można stwierdzić, że istnieje wiele czynników wpływających na pojemność zadłużeniową przedsiębiorstw, a przynależność do sektora jest jednym z istotniejszych analizowanych elementów. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę ustalenia sektorowej zależności w skłonnościach do korzystania z długu przez przedsiębiorstwa. Badanie zostało przeprowadzone na danych finansowych reprezentatywnej próby przedsiębiorstw z trzynastu sektorów niefinansowych z Wielkiej Brytanii w okresie 2006- 2010. Wyniki maksymalnej pojemności zadłużeniowej oszacowanej na podstawie modelu LKL porównano z podstawowymi wskaźnikami zadłużenia i obsługi długu.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*2 (2016-03-23)
Additional fields
Tyt_nrEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back