Uwarunkowania kulturowe w reklamie na rynkach międzynarodowych

Kamila Lipa

Abstract

The aim of the article is to present gravity of culture differences in a process of creation of advertising on international markets and identification of their impacts on reception of promotional messages by potential consumers. The work makes an analysis of specialist literature in marketing and cultural studies, and also analysis of selected examples of advertising spots and posters. Nowadays, advertising intended for foreign markets is exposed to a cultural barrier, which is a source of values, attitudes and behaviors accepted by various societies, simultaneously influencing the interpretation of the advertising message, and then making a final purchase decision. Advertisers should adapt to a given cultural environment to achieve the intended results and avoid unnecessary conflicts. However, it requires in-depth knowledge, thorough analysis of cultural phenomena and caution on their part.
Author Kamila Lipa (WUE)
Kamila Lipa,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsCultural background in advertising on international markets
Pages55-68
Publication size in sheets0.65
Book Bobowski Sebastian, Kuźmińska-Haberla Aleksandra (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957388, 122 p.
Bobowski_Kuzminska-Haberla_Ekonomia_i_miedzynarodowe_stosunki_gospodarcze.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishreklama, kultura, różnice kulturowe, konsument, rynek międzynarodowy
Keywords in Englishadvertising, culture, cultural differences, consumer, international market
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu było przedstawienie istotności różnic kulturowych w procesie tworzenia reklamy na rynki międzynarodowe oraz identyfikacja ich wpływu na odbiór komunikatów reklamowych przez potencjalnych konsumentów. W pracy dokonano analizy literatury przedmiotu z zakresu marketingu i kulturoznawstwa, a także wybranych przykładów spotów oraz plakatów. Obecnie reklama przeznaczona na obce rynki napotyka barierę kulturową stanowiącą źródło wartości, postaw i zachowań przyjętych przez różne społeczeństwa, jednocześnie wpływającą na interpretację przekazu reklamowego, a następnie podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej zakupu. Reklamodawcy powinni się dostosować do danego otoczenia kulturowego, aby osiągnąć zamierzone efekty oraz uniknąć zbędnych konfliktów. Jednakże wymaga to dogłębnej wiedzy, dokładnej analizy zjawisk kulturowych i ostrożności z ich strony.
Languagepl polski
File
Lipa_Uwarunkowania_kulturowe_w_reklamie.pdf 759,96 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back