Polityka spójności Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej na funkcjonalnych obszarach miejskich

Natalia Konopińska

Abstract

The aim of the article is to show the role of EU cohesion policy in financing innovative activity in functional urban areas on the example of the Jelenia Góra county. The article discusses the growing importance of innovation in urban areas as one of the main priorities of cohesion policy. A comparative analysis of the innovative potential of Poland, the Lower Silesia Voivodship and selected metropolitan areas with the countries, regions and cities of the European Union was carried out. The projects implemented in the research area in the years 2007-2013, which received co-financing under the structural funds, were analyzed. Conclusions about the effectiveness of using financial support were made in order to raise the level of innovation in the Jelenia Góra urban functional area. The article was prepared on the basis of desk research analysis of secondary data: reports, communicates and cartographic materials. Statistics from the Central Statistical Office, Eurostat and the EU Grant Map provided by the Ministry of Investment and Development were also used.
Author Natalia Konopińska (ES / DEPaERS)
Natalia Konopińska,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsCohesion policy of the European Union as a source of financing innovative activity in functional urban areas
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No518
Pages76-94
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpolityka spójności UE, innowacyjność, obszary miejskie
Keywords in EnglishEU cohesion policy, innovation, urban areas
Abstract in PolishCelem artykułu jest pokazanie roli polityki spójności UE w finansowaniu działalności innowacyjnej na funkcjonalnych obszarach miejskich na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. W artykule omówiono wzrost znaczenia innowacyjności w odniesieniu do obszarów miejskich jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego Polski, województwa dolnośląskiego oraz wybranych obszarów metropolitalnych z krajami, regionami i miastami Unii Europejskiej. Przeanalizowano realizowane na obszarze badawczym w latach 2007-2013 projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Wysnuto wnioski odnośnie do efektywności wykorzystania wsparcia finansowego w celu podniesienia poziomu innowacyjności na jeleniogórskim miejskim obszarze funkcjonalnym. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych. Posiłkowano się również danymi GUS-u, Eurostatu oraz skorzystano z mapy dotacji UE udostępnionej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.518.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Konopinska_N__Polityka_Spojnosci_Unii_Europejskiej_Jako_Zrodlo_2018.pdf 1,41 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back