Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek notowanych na NewConnect

Martyna Żyła

Abstract

According to the signaling theory, dividends can be an additional way for the company to communicate with investors and provide them with specific information by the management. The objective of the work is to check whether, through changes in the dividend policy, companies listed on the market with a high level of information asymmetry, such as alternative stock market NewConnect, signal changes in the financial results and share prices. Consequently, dividends can be used as a way to reduce agency costs by management of a company. The initial sample consisted of all companies that were listed on NewConnect in years 2007-2015, out of which there were selected companies that regularly (for a minimum of 5 years in a row) paid out dividends. Dividend payments that have been made for a minimum of 5 years in a row have been determined as regular payments, however it has been allowed to to suspend the payment for a maximum of one year.
Author Martyna Żyła (ES / DF)
Martyna Żyła,,
- Department of Finance
Other language title versionsSignalling theory of dividends based on the example of NewConnect companies
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4 (20)
Pages100-117
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishhipoteza sygnalizacji, NewConnect, polityka dywidend
Keywords in Englishsignalling hypothesis, NewConnect, payout policy
Abstract in PolishZgodnie z teorią sygnalizacji dywidendy mogą być dodatkowym sposobem na komunikowanie się spółki z inwestorami i przekazywanie im określonych informacji przez zarząd. Celem pracy jest sprawdzenie, czy za pomocą zmian w polityce wypłaty dywidend spółki notowane na rynku o wysokim poziomie asymetrii informacji − takim, którego przykładem jest alternatywny rynek akcji NewConnect, sygnalizują zmianę wyników i cen akcji. W konsekwencji dywidendy mogą być sposobem na ograniczanie kosztów agencji przez zarząd spółki. Początkowa próba wykorzystana w badaniach składała się ze wszystkich spółek, które były notowane na NewConnect w latach 2007-2015, z czego wyłoniono spółki regularnie wypłacające dywidendy. Jako regularną wypłatę dywidendy przyjęto płatności dokonywane przez minimum 5 lat z rzędu, jednak dozwolone było zawieszenie płatności na maksymalnie jeden rok.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.4.08
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140640
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zyla_Teoria_sygnalizacji_w_polityce_dywidend.pdf 841,7 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back