Działalność Amber Gold jako przykład klasycznej piramidy finansowej w Polsce

Anna Baluj

Abstract

The purpose of this publication is a presentation of activity of Amber Gold as the exemplification of classic financial pyramid in Poland. This mechanism is based on the fact that the profit of a given participant is dependent on the contributions of the participants who joined the pyramid later. The main purpose of the pyramid is not to maximize the economic surplus or increase the goodwill, but to increase the deposit capital and the duration of the survival period. It is in the interest of the founders of the pyramid to effectively withdraw funds from the pyramid before the suspicious activity is investigated by relevant state authorities such as the prosecutor’s office, the courts, UOKiK or KNF, and before the clients are massively demanding the payment of the invested funds. The article presents Amber Gold’s activity, from its foundation to bankruptcy.
Author Anna Baluj (WUE)
Anna Baluj,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsActivity of Amber Gold as the exemplification of classic financial pyramid in Poland
Pages9-15
Publication size in sheets0.5
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 p.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishAmber Gold, piramida finansowa, nadużycia finansowe, przestępstwo, schemat Ponziego
Keywords in EnglishAmber Gold, pyramid scheme, financial abuse, crime, Ponzi scheme
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności Amber Gold jako klasycznej piramidy finansowej w Polsce. Mechanizm ten polega na tym, że zysk danego uczestnika jest uzależniony od wpłat uczestników, którzy przystąpili do piramidy później. Głównym celem piramidy nie jest maksymalizacja nadwyżki ekonomicznej czy też wzrost wartości firmy, lecz zwiększenie kapitału depozytowego oraz długości okresu przetrwania. W interesie założycieli piramidy leży skuteczne wyprowadzenie środków z piramidy, zanim podejrzaną działalnością zainteresują się odpowiednie organy władzy państwowej, np. prokuratura, sądy, UOKiK czy Komisja Nadzoru Finansowego, a także przed tym, jak klienci masowo zażądają wypłaty zainwestowanych środków. W artykule zaprezentowano przebieg działalności Amber Gold od momentu powstania aż do bankructwa wraz ze wszystkimi konsekwencjami.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back