Działalność Amber Gold jako przykład klasycznej piramidy finansowej w Polsce

Anna Baluj

Abstract

The purpose of this publication is a presentation of activity of Amber Gold as the exemplification of classic financial pyramid in Poland. This mechanism is based on the fact that the profit of a given participant is dependent on the contributions of the participants who joined the pyramid later. The main purpose of the pyramid is not to maximize the economic surplus or increase the goodwill, but to increase the deposit capital and the duration of the survival period. It is in the interest of the founders of the pyramid to effectively withdraw funds from the pyramid before the suspicious activity is investigated by relevant state authorities such as the prosecutor’s office, the courts, UOKiK or KNF, and before the clients are massively demanding the payment of the invested funds. The article presents Amber Gold’s activity, from its foundation to bankruptcy.
Autor Anna Baluj (UE)
Anna Baluj
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuActivity of Amber Gold as the exemplification of classic financial pyramid in Poland
Paginacja9-15
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Pauka Marek, Luty Piotr (red.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-695-4, 60 s.
Pauka_Luty_Finanse_Debiuty_studenckie.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Słowa kluczowe w języku polskimAmber Gold, piramida finansowa, nadużycia finansowe, przestępstwo, schemat Ponziego
Słowa kluczowe w języku angielskimAmber Gold, pyramid scheme, financial abuse, crime, Ponzi scheme
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności Amber Gold jako klasycznej piramidy finansowej w Polsce. Mechanizm ten polega na tym, że zysk danego uczestnika jest uzależniony od wpłat uczestników, którzy przystąpili do piramidy później. Głównym celem piramidy nie jest maksymalizacja nadwyżki ekonomicznej czy też wzrost wartości firmy, lecz zwiększenie kapitału depozytowego oraz długości okresu przetrwania. W interesie założycieli piramidy leży skuteczne wyprowadzenie środków z piramidy, zanim podejrzaną działalnością zainteresują się odpowiednie organy władzy państwowej, np. prokuratura, sądy, UOKiK czy Komisja Nadzoru Finansowego, a także przed tym, jak klienci masowo zażądają wypłaty zainwestowanych środków. W artykule zaprezentowano przebieg działalności Amber Gold od momentu powstania aż do bankructwa wraz ze wszystkimi konsekwencjami.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót