Możliwości wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego - wyniki badań uczelni ekonomicznych

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The research question, which was devoted to this study, was formulated as follows: How are universities responding to the challenges of disseminating the concept of sustainable development? The main objective of this paper is to evaluate the possibilities of implementing the concept of sustainable development in higher education. Indirect aims for achieving the main goal are: highlighting the new challenges/expectations facing higher education institutions, identifying the role of the public administration in stimulating corporate social responsibility, and demonstrating areas and examples of initiatives to achieve the university’s sustainability concept. The research methods used in the article are literature analysis, web page analysis of five leading economic universities in Poland and informal discussions with members of university social responsibility committees. The research conducted by the author shows that the level of implementation of the concept seems unsatisfactory. Research has shown that Polish universities do not fully employ their potential in terms of pro-environmental activities and building relationships with the local community. It is also characterized by a low level of institutionalization and a short planning horizon of activities undertaken in pursuit of the idea of sustainable development.
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsPossibilities of implementing the concept of sustainable development in institutions of higher education - research results of economic universities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages312-320
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność uczelni, szkoła wyższa
Keywords in Englishsustainable development, social responsibility of universities, higher education
Abstract in PolishProblem badawczy, któremu poświęcono niniejsze opracowanie, sformułowano w formie następującego pytania: w jaki sposób szkoły wyższe reagują na wyzwania wynikające z upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju? Głównym celem artykułu jest ocena możliwości wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej. Cele pośrednie to: naświetlenie nowych wyzwań/oczekiwań stojących przed instytucjami szkolnictwa wyższego, identyfikacja roli administracji państwowej w zakresie stymulowania społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ukazanie obszarów i przykładowych inicjatyw służących realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju uczelni. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza piśmiennictwa, analiza stron internetowych oraz rozmowy nieformalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom wdrożenia przedmiotowej koncepcji w badanych szkołach wyższych jest niezadowalający.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.29
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Teneta-Skwiercz_Mozliwosci_wdrozenia_koncepcji_zrownowazonego_rozwoju.pdf 814,78 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back