Measuring problems and performance assessing in the capital group

Edward Nowak

Abstract

Abstract: Purpose – The main aim of the article is to present the specificity and complexity of the measurement and assessment system of performance in a group, covering the parent and its subsidiaries. Design/methodology/approach – The applied research methodology includes a critical analysis of literature in the field of management accounting, deductive and inductive reasoning, and logical reasoning. Findings – The article specifies the main problems of measuring and assessing performance in groups, resulting from the complexity of economic groupings. Originality/value – The arguments presented in the article have a theoretical character; however, the findings can be related to a practical application of discussed methods in the measurement and assessment of performance in groups.
Autor Edward Nowak (ZIF / IR / KRC)
Edward Nowak
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Nr4/1 (94)
Paginacja267-273
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim grupa kapitałowa, zarządzanie dokonaniami, pomiar dokonań, ocena dokonań, mierniki dokonań
Słowa kluczowe w języku angielskim capital group, performance management, performance measurement, evaluation of performance, measures of performance
Streszczenie w języku polskimStreszczenie: Cel – Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki i złożoności systemu pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej, obejmującego całą grupę oraz jednostki zależne wchodzące w skład grupy. Metodologia badania – Zastosowana metodyka badań obejmuje krytyczną analizę literatury z zakresu rachunkowości zarządczej, metody dedukcji i indukcji oraz wnioskowania logicznego. Wynik – W artykule wyspecyfikowano główne problemy przeprowadzania pomiaru i oceny dokonań w grupach kapitałowych wynikające ze złożoności ugrupowań gospodarczych. Oryginalność/wartość – Wywody zaprezentowane w artykule mają teoretyczny charakter, jednakże poczynione ustalenia mogą być odniesione do praktycznego zastosowania omawianych metod w pomiarze i ocenie dokonań w grupach kapitałowych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-23
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Języken angielski
Plik
Nowak_Measuring_ problems_ and_ performance_ assessing2018.pdf 534,06 KB
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót