Measuring problems and performance assessing in the capital group

Edward Nowak

Abstract

Abstract: Purpose – The main aim of the article is to present the specificity and complexity of the measurement and assessment system of performance in a group, covering the parent and its subsidiaries. Design/methodology/approach – The applied research methodology includes a critical analysis of literature in the field of management accounting, deductive and inductive reasoning, and logical reasoning. Findings – The article specifies the main problems of measuring and assessing performance in groups, resulting from the complexity of economic groupings. Originality/value – The arguments presented in the article have a theoretical character; however, the findings can be related to a practical application of discussed methods in the measurement and assessment of performance in groups
Author Edward Nowak (MISaF / IR / DoCMAaC)
Edward Nowak,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4/1 (94)
Pages267-273
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish grupa kapitałowa, zarządzanie dokonaniami, pomiar dokonań, ocena dokonań, mierniki dokonań
Keywords in English capital group, performance management, performance measurement, evaluation of performance, measures of performance
Abstract in PolishStreszczenie: Cel – Głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki i złożoności systemu pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej, obejmującego całą grupę oraz jednostki zależne wchodzące w skład grupy. Metodologia badania – Zastosowana metodyka badań obejmuje krytyczną analizę literatury z zakresu rachunkowości zarządczej, metody dedukcji i indukcji oraz wnioskowania logicznego. Wynik – W artykule wyspecyfikowano główne problemy przeprowadzania pomiaru i oceny dokonań w grupach kapitałowych wynikające ze złożoności ugrupowań gospodarczych. Oryginalność/wartość – Wywody zaprezentowane w artykule mają teoretyczny charakter, jednakże poczynione ustalenia mogą być odniesione do praktycznego zastosowania omawianych metod w pomiarze i ocenie dokonań w grupach kapitałowych
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/1-23
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/894/
Languageen angielski
File
Nowak_Measuring_ problems_ and_ performance_ assessing2018.pdf 534,06 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back