Zmiany dotacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Adriana Politaj

Abstract

The aim of this paper is to critically analyze introduced in 2008 changes in the rules of subsidizing employment of people with disabilities and their impact on the sector sheltered workshops and employment of people with disabilities. Subsidies for the employment of people with disabilities, introduced in 2004, provided an important instrument for the support of all employers that employ disabled people. However, the allocation of large sums of sheltered workshops than employers operating in the open labor market, would be compensation for expenditure on the creation of special working conditions and rehabilitation in the sheltered workshops. The reduction of these amounts and equalization grants transferred to sheltered workshops with employers from the open labor market was particularly unfavorable for sheltered employment sector and has become the major cause of the resignation of sheltered workshop of this status.
Author Adriana Politaj (EMaT / DM)
Adriana Politaj,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsChanges in grants to employment of handicapped persons and their implications for employment in sheltered workshops and vocational rehabilitation
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1(22)
Pages31-46
Keywords in Polishzakłady pracy chronionej, osoby niepełnosprawne, dotacje do zatrudnienia
Keywords in Englishsheltered workshops, handicapped persons, grants to employment
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest próba krytycznej analizy wprowadzanych od 2008 roku zmian zasad dotowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich wpływu na sektor zakładów pracy chronionej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych. Dotacje do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wprowadzone w 2004 roku, stanowiły istotny instrument wsparcia wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jednakże przyznawanie większych kwot zakładom pracy chronionej niż pracodawcom działającym na otwartym rynku pracy miało być rekompensatą za poniesione nakłady na stworzenie specjalnych warunków pracy i rehabilitacji w warunkach chronionych. Obniżenie tych kwot oraz zrównanie dotacji przyznawanych zakładom pracy chronionej z pracodawcami z otwartego rynku pracy było szczególnie niekorzystne dla sektora zakładów pracy chronionej i stało się główną przyczyną rezygnacji z tego statusu znacznej liczby przedsiębiorstw działających w warunkach chronionych.
DOIDOI:10.15611/nof.2015.1.02
Languagepl polski
File
Politaj_Zmiany_dotacji_do_zatrudnienia_osob.pdf 463,06 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back