Procesy usprawnień kaizen w przedsiębiorstwie produkcyjnym - wyniki badań empirycznych

Agnieszka Piasecka-Głuszak , Elżbieta Karaś

Abstract

The aim of the article is to present the results of questionnaire surveys conducted among employees on the improvement processes, kaizen activities in a large international manufacturing company which attepts to make the best use of innovation, new technologies and for which continuous improvement is the basis of management system used by all corporation’s units in different parts of the world. Kaizen activities carried out in the organization may support the realization of strategy for implementing organizational changes, and thus increase innovation. The work consists of two parts: theoretical and empirical. The first one presents a brief description of the kaizen concept, its main assumptions and principles. It also presents a comparison with innovations, as well as shows the influence and role of employees in the kaizen implementation process. The second part presents the results of questionnaire surveys conducted among employees about the knowledge of the kaizen concept, employees’ involvement, the reward system or barriers in the process of continuous improvement.
Author Agnieszka Piasecka-Głuszak (ES / DIER)
Agnieszka Piasecka-Głuszak,,
- Department of International Economic Relations
, Elżbieta Karaś
Elżbieta Karaś,,
-
Other language title versionsKaizen improvement processes in a production company - results of empirical research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages324-342
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkaizen, ciągłe doskonalenie, procesy usprawnień, przedsiębiorstwo, innowacje
Keywords in Englishkaizen, continous improvement, processes of improvements, company, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na temat procesów usprawnień, podejmowanych działań kaizen w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym, które stara się jak najlepiej wykorzystywać innowacje, nowe technologie, a ciągłe doskonalenie jest podstawą systemu zarządzania, stosowaną przez wszystkie jednostki korporacji w różnych częściach świata. Działania kaizen prowadzone w organizacji mogą wspierać realizację strategii wdrażania zmian organizacyjnych, a tym samym zwiększyć innowacyjność. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia krótką charakterystykę koncepcji kaizen, główne założenia, zasady. Przedstawia także porównanie z innowacjami, jak również pokazuje wpływ i rolę pracowników w procesie wdrażania kaizen. Druga część prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na temat znajomości pojęcia kaizen, ich zaangażowania, systemu nagradzania czy barier w procesie ciągłego doskonalenia.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.27
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piasecka-Gluszek_Karas_Procesy_usprawnien_kaizen_w_przedsiebiorstwie.pdf 918,38 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back