The usefulness of Flash Eurobarometr to study changes in tourist` preferences

Marian Gúčik , Andrzej Rapacz , Daria Jaremen

Abstract

The effective functioning of tourist enterprises requires, among others, good knowledge of their customers’ purchasing preferences. Secondary sources, e.g. the available research reports, may turn out helpful in this respect. The purpose of this article is to assess the usefulness of Flash Eurobarometer research results to analyse changes in the European tourists’ preferences, with particular emphasis on Poles and Slovaks. As it turns out, the aforementioned source of information is not free from certain deficiencies. It mainly refers to the systematic changes made in terms of the substantive scope of the measuring instrument, i.e. the questionnaire. They consist in introducing new questions to the questionnaire, changes in previous questions and variants of answers to the questions. Such changeability reduces significantly the possibility of comparing information in the studied period and their usefulness for entrepreneurs and representatives of the world of science.
Autor Marian Gúčik
Marian Gúčik
-
, Andrzej Rapacz (EZiT / KMiZGT)
Andrzej Rapacz
- Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
, Daria Jaremen (EZiT / KMiZGT)
Daria Jaremen
- Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Tom43
Nr3
Paginacja7-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimFlash Eurobarometr, preferencje turystów, źródło informacji
Słowa kluczowe w języku angielskimFlash Eurobarometer, tourists’ preferences, source of information
Streszczenie w języku polskimSkuteczne działania przedsiębiorstw turystycznych wymaga m.in. dobrej znajomości preferencji nabywczych klientów. Pomocne w tym zakresie mogą być źródła wtórne np. dostępne raporty badawcze. Celem artykułu jest ocena przydatności wyników badań Flash Eurobarometr do analizy zmian w preferencjach turystycznych Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków i Słowaków. Okazuje się, że wspomniane źródło informacji nie jest pozbawione mankamentów. Chodzi przede wszystkim o systematyczne zmiany dokonywane w zakresie przedmiotowym instrumentu pomiarowego, tj. ankiety. Polegają one na wprowadzaniu do ankiety nowych pytań, zmian w pytaniach dotychczasowych oraz wariantach odpowiedzi na pytania. Zmienność ta obniża w sposób istotny możliwość porównania informacji w badanym okresie i ich użyteczność dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.3.43-01
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/43/ept43.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót