The usefulness of Flash Eurobarometr to study changes in tourist` preferences

Marian Gúčik , Andrzej Rapacz , Daria Jaremen

Abstract

The effective functioning of tourist enterprises requires, among others, good knowledge of their customers’ purchasing preferences. Secondary sources, e.g. the available research reports, may turn out helpful in this respect. The purpose of this article is to assess the usefulness of Flash Eurobarometer research results to analyse changes in the European tourists’ preferences, with particular emphasis on Poles and Slovaks. As it turns out, the aforementioned source of information is not free from certain deficiencies. It mainly refers to the systematic changes made in terms of the substantive scope of the measuring instrument, i.e. the questionnaire. They consist in introducing new questions to the questionnaire, changes in previous questions and variants of answers to the questions. Such changeability reduces significantly the possibility of comparing information in the studied period and their usefulness for entrepreneurs and representatives of the world of science.
Author Marian Gúčik
Marian Gúčik,,
-
, Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol43
No3
Pages7-20
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishFlash Eurobarometr, preferencje turystów, źródło informacji
Keywords in EnglishFlash Eurobarometer, tourists’ preferences, source of information
Abstract in PolishSkuteczne działania przedsiębiorstw turystycznych wymaga m.in. dobrej znajomości preferencji nabywczych klientów. Pomocne w tym zakresie mogą być źródła wtórne np. dostępne raporty badawcze. Celem artykułu jest ocena przydatności wyników badań Flash Eurobarometr do analizy zmian w preferencjach turystycznych Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków i Słowaków. Okazuje się, że wspomniane źródło informacji nie jest pozbawione mankamentów. Chodzi przede wszystkim o systematyczne zmiany dokonywane w zakresie przedmiotowym instrumentu pomiarowego, tj. ankiety. Polegają one na wprowadzaniu do ankiety nowych pytań, zmian w pytaniach dotychczasowych oraz wariantach odpowiedzi na pytania. Zmienność ta obniża w sposób istotny możliwość porównania informacji w badanym okresie i ich użyteczność dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.3.43-01
URL http://www.wzieu.pl/zn/ept/43/ept43.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back