Zespoły projektowe w łańcuchach dostaw w Polsce – wyniki badań empirycznych

Tomasz Kołakowski , Agnieszka Jagoda

Abstract

The aim of the article is to present the characteristics of project team operation in supply chains. The authors concentrated on such issues as the composition of project teams, their size, the way of team management, the tools used for managing the team, as well as on the object of their operation and the extent of reaching the objectives within a supply chain. The paper concentrates particularly on project teams having non-organizational character (whose members are the employees of at least two enterprises within a supply chain). The results of a survey conducted in 40 entities which are joined with supply chains located in Poland are presented in the paper.
Author Tomasz Kołakowski (EMaT / DSMaL)
Tomasz Kołakowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Agnieszka Jagoda (EMaT / DSMaL)
Agnieszka Jagoda,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsProject teams in supply chains in Poland – the results of empirical research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages96-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzespół projektowy, łańcuch dostaw, integracja łańcucha dostaw
Keywords in Englishproject team, supply chain, supply chain integration
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania zespołów projektowych w łańcuchach dostaw. Uwaga autorów została poświęcona takim kwestiom, jak skład zespołów projektowych, ich liczebność, sposób zarządzania zespołem, narzędzia wykorzystywane do zarządzania zespołem, jak i przedmiot działalności zespołów oraz zasięg realizacji celów w skali łańcucha dostaw. Szczególna uwaga została poświęcona zespołom projektowym o interorganizacyjnym charakterze (których członkami są pracownicy co najmniej dwóch przedsiębiorstw łańcucha dostaw). W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 40 podmiotach będących ogniwami łańcuchów dostaw zlokalizowanych na terenie Polski.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53859
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kolakowski_zespoly_projektowe_w_lancuchach_dostaw_w_Polsce.pdf 456,92 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back